Havensector

Havensector

Meer jongeren enthousiasmeren voor een job in de haven. De haven zoekt heel wat bijkomende werkkrachten zoals ingenieurs, lassers en techniekers. Daarnaast kunnen er ook heel wat andere jong-afgestudeerden met een breder profiel terecht.

Bouwsector

Bouwsector

Bouwen is meer dan enkel stenen op elkaar stapelen en metselen. In de bouwsector help je mee ‘bouwen’ aan de droom van vele gezinnen. De afwisseling in de bouw is groot, je kan er verschillende dingen doen en je komt met veel mensen in contact.

Welzijnssector

Welzijnssector

Werken in de zorg of in welzijn heeft alleen maar voordelen. Er zijn tal van zorgberoepen, waaruit je kunt kiezen op basis van je aanleg en interesse. Bovendien kun je op allerlei manieren doorgroeien in je job en meer verantwoordelijkheid nemen, want er is nood aan heel uiteenlopende competenties.

Creatieve sector

Creatieve sector

In Vlaanderen worden de creatieve sectoren ingedeeld in twaalf sectoren: mode, muziek, design, architectuur, communicatie, pr & reclame, gedrukte media, beeldende kunst, games, nieuwe media, podiumkunsten, cultureel erfgoed & patrimonium, en de audiovisuele sector.

Beroepsactie Rotary Mortsel - Metropool - Amerloo

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar en moet je binnenkort kiezen welke studierichting je gaat doen in het middelbaar?
Misschien zit je al in het middelbaar en heb je het gevoel dat je niet helemaal op je plaats zit.

In 2015 wensen Rortary Antwerpen MortselRortary Antwerpen Metropool en Rortary Antwerpen Amerloo meer de nadruk te leggen op het bezorgen van informatie omtrent beroepssectoren en vooral dan over de op heden bestaande knelpuntberoepen per sector.

In plaats van informatiesessies te organiseren over een 40 à 50 beroepen, zal de nieuwe insteek zijn dat leerlingen worden uitgenodigd om een informatiesessie bij te wonen omtrent één van de 4 à 5 tal sectoren die op een avond worden voorgesteld, tijdens dewelke, per sector, diverse (knelpunt)beroepen aan bod komen en waarbij de toelichting zal geschieden door sectorverantwoordelijken, beroepsbeoefenaars en beroepsbeoefenaars in opleiding.  In plaats van in 1 uur informatie te krijgen over 1 beroep, zal een leerling in 1 uur worden ondergedompeld in 1 sector waar verschillende beroepen aan bod komen.

Ook dit jaar zullen er een 700-tal leerlingen ingeschreven zijn uit de regio Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Mortsel verdeeld over een 70-tal beroepskeuzes.

Beroepsactie is één van de vier pijlers bij de oprichting van Rotary. Elk land is anders, elk district heeft een eigenheid en elke club heeft zijn doelstellingen. De manier van actie voeren ligt dus in de handen van de Rotaryclub zelf.

Voor meer informatie over de werking van Rotary zie www.rotary.org